Vetenskap och terapi

I vissa terapier finns det vetenskaper bakom där de har testat och undersökt vilka samtals- och terapimetoder som verkligen fungerar och inte. Det gäller dock inte för alla. Och det uppkommer hela tiden små och mindre specialiserade mottagningar som erbjuder terapi med lite mer annorlunda metoder, som rosenmetoden. På ett sätt är det bra eftersom det ökar chanserna för att man hittar en behandlingsform som passar en själv perfekt. På ett sätt är det dåligt eftersom det inte finns någon vetenskap bakom och att det då kan finnas oupptäckta risker med det.

Dock så tror jag inte att det finns så många risker med just Rosen kommunikation utan jag tycker tvärtom att det fungerade väldigt bra. Det är ju inte direkt någon behandling utan mer av ett samtal och det är svårt att se hur ett samtal med terapeutisk inriktning skulle kunna ha alltför stora biverkningar eller negativa aspekter kring sig.

Jag tycker att det har gjort sig gott för mig i alla fall, vetenskap eller inte. Rosenmetoden på Rosen kommunikation för min hälsa. För jag har alltid haft en tendens att överanalysera det mesta och att då få verktyg för hur jag kan tänka istället när det händer har varit väldigt användbart. Så ingenting negativt att säga om det alls.

Så vad gäller vissa metoder, som rosenmetoden, så tror jag verkligen inte att det är nödvändigt med vetenskapliga undersökningar och experiment för att bevisa att de faktiskt fungerar så som de bör göra.
I vissa fall kanske det räcker med tester och erfarenhet.